Odpchlanie

Najczęściej występujące pchły to pasożyty psie, kocie lub ludzkie. Różnice w budowie są nieznaczne, a nazwa określa preferencje żywieniowe insektów. Należy pamiętać, że zwierzę (pies, kot) i człowiek są źródłem pokarmu i środkiem transportu pchły, która 90% życia spędza w środowisku.

Dorosłe pchły, ich jaja, larwy i poczwarki znajdują się w legowiskach zwierząt. Obecność insektów poznaje się po ich odchodach, w postaci drobnych czarnych i brunatnych ziarenek (zmoczone brudzą na czerwono), przyczepionych do skóry lub sierści naszego pupila.

Jeśli odpchlenie jest przeprowadzone prawidłowo, to zwierzę może pozbyć się insektów na jakiś czas albo na zawsze. Często opiekun, pomijając środowisko pupila, stosuje preparat tylko na zwierzęciu. Wtedy giną dorosłe osobniki pcheł, natomiast nowe pokolenia pojawiają się już po kilku dniach. Zwierzę cierpi na inwazję insektów (drapie się, wylizuje, wygryza). W skrajnych przypadkach zwierzę gryzące sierść i skórę robi rozległe rany, będące tzw. bramą wejścia dla bakterii lub grzybów a nawet innych pasożytów z nużeńcem włącznie.

Do rozwoju uczulenia wystarczą dwie lub trzy pchły, a u alergików jedno ukąszenie może spowodować stan chorobowy, trwający tygodniami. Wyleczyć naszego pupila można tylko w lecznicy lub pod kontrolą lekarza, podając odpowiednie środki antyalergiczne.

Przed pchłami należy zabezpieczać zwierzę od młodości do starości, środkami długodziałającymi (miesiąc lub dłużej), nie zapominając o odpchleniu otoczenia naszego pupila (psa, kota).

Odpchlenie zaleca się stosować dwutorowo:

  1. Na zwierzęciu stosujemy środki długodziałające i zabijające pchły. Repelenty czyli środki odstraszające (niektóre obroże) powodują, że insekty "domowe" przeniosą sie na innego żywiciela (opiekuna zwierzęcia)
  2. Cykl rozwojowy pchły (od jaja do formy doroslej przez trzy stadia - larwarną, poczwarkę, kokon) trwa od 12 do 174 dni. W środowisku jest dużo jaj, larw i poczwarek częściowo odpornych na preparaty przeciwpchelne. Dorosłe osobniki insektów mogą rozmnażać się tylko po napiciu krwi. Jeśli w trakcie "pokarmu" zginą, nie złożą jaj i cykl rozwojowy zostanie zahamowany. W mieszkaniu, gdzie żyje zwierzę (pies, kot) należy stosować środki o długim działaniu: obroże przeciwpchelne, preparaty wylewane na skórę. Preparat wylewany na skórę, łącząc się z tłuszczem naskórnym zwierzęcia lub przenikając do krwi, zabezpiecza go przed insektami na miesiąc. Środek ten jest korzystniejszy niż obroża, ponieważ nie wydziela zapachu i zwykle bywa wodoodporny.

Uwaga:
Środki dostępne poza lecznicami często są tańsze, lecz nie dość skuteczne lub szkodliwe. Preparaty te niewłaściwie dozowane (zbyt duża dawka, nieodpowiedni gatunek zwierzęcia lub wiek, krótki okres działania) nie spełnią swej roli, a mogą zaszkodzić naszemu pupilowi. Najskuteczniejsze środki przeciwpchelne mają dopisek "wydaje się z przepisu lekarza weterynarii".


Strona główna