Prawa zwierząt

Ustawa o ochronie zwierząt

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy

Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia

Europejska Konwencja Ochrony Zwierząt Towarzyszących

Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem


Strona główna