Skip to content

Paszporty dla zwierząt wywożonych
za granicę Rzeczypospolitej Polskiej

Wywóz zwierzęcia do krajów Unii Europejskiej

Przepisy dotyczące wywozu zwierząt za granicę są obecnie dość restrykcyjne.
Wyjazd z psem, kotem lub tchórzofretką do krajów Unii niesie ze sobą konieczność podjęcia odpowiednich działań.
Zwierzęta muszą posiadać paszport i aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Szczepienie jeśli jest wykonane po raz pierwszy musi być wykonane co najmniej miesiąc przed wyjazdem. Przy kolejnych szczepieniach odstęp pomiędzy podaniem kolejnych dawek nie może być większy niż rok.
W przeciwnym wypadku szczepienie jest traktowane jako pierwsze.

Wywóz zwierzęcia do krajów poza Unią Europejską

Sprawdzenie wymogów krajów, do których są przewożone zwierzęta, leży w gestii posiadacza zwierzęcia.
Mogą to być dodatkowe szczepienia, badania lub aplikacje preparatów przeciwpasożytniczych.
Do wykonania niektórych z nich potrzeba dłuższego czasu, dlatego ważne jest by przewóz zwierzęcia zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zwierzęta wywożone za granicę muszą posiadać

 • Prawidłowe oznakowanie podczas transportu. 
  Psy, koty i fretki znakuje się poprzez wszczepienie transpondera lub za pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r. 
 • Ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
  W przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w ustalonych odstępach (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Data szczepienia zwierzęcia nie może być wcześniejsza niż data oznakowania zwierzęcia. Dopuszczalny jest ten sam dzień.
 • Odpowiednie dokumenty
  1. Pisemna deklaracja właściciela lub osoby upoważnionej (przemieszczanie zwierzęcia musi wynikać z przemieszczania jego właściciela – do +/-5 dni) o niehandlowym charakterze podróży, której wzór określono w Części 3 załącznika IV rozporządzenia (EU) nr 577/2013.
  W dokumencie (świadectwie zdrowia) do pobrania ze strony GIW deklaracja umieszczona jest na ostatniej stronie.

  2. ŚWIADECTWO ZDROWIA, którego aktualny wzór określono w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji(UE) 2019/1293 zmieniającym część 1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 577/2013.

  Dopuszcza się przywóz zwierząt (psów, kotów i fretek) bez świadectwa zdrowia, jeżeli zwierzęciu towarzyszy dokument:
  paszport zgodny z częścią 3 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 577/2013, wydany na terytorium lub w państwie trzecim wymienionym w części 1 załącznika II rozporządzenia (UE) nr 577/2013,paszport UE wydany przed opuszczeniem UE (wszystkie informacje zawarte w dokumencie muszą być uzupełnione przed wyjazdem).
  Jeżeli zwierzę posiada kolejne szczepienie p/wściekliźnie wykonane poza UE, wówczas dodatkowo musi posiadać świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii kraju trzeciego.

Paszport wydany w państwie trzecim nie uprawnia do wjazdu na terytorium UE. Niezbędne jest świadectwo zdrowia, zgodne z unijnym wzorem.

Dane pochodzą z serwisu WETGIW.GOV.PL

Więcej na temat wywozu zwierzęcia za granicę dowiesz się ze strony internetowej – Głównego Inspektora Weterynaryjnego

Wybierasz się na wakacje?

Umów się wykonanie koniecznych
szczepień Twojego zwierzęcia.

Gabinet Weterynaryjny Pruszków

lek. wet. Jerzy Burbelka
ul. B. Prusa 47, 05-800 Pruszków
Tel. (22) 759 82 80
Nawiguj w Google Maps

Godziny pracy

Poniedziałek, Czwartek – 11:00 – 19:00
Wtorek, Środa, Piątek – 11:00 – 20:00
Soboty – 10:00 – 15:00
Pomoc w nagłych przypadkach – 24h
kom. 0 609 59 12 89

Copyright 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.